Probleme cu furnizorul de agent termic?
   Omul se sperie de totalitatea piedicilor si interpretarea eronata a legilor cand doreste sa se debranseze. 
   Sau nu are bani sa se judece cu furnizorul de agent termic.
   Trebuie sa ne aparam transant drepturile. In instanta, furnizorul, nu are prea multe sanse de castig. 
   Putem merge pana la reclamarea unor articole din legi ca neconstitutionale.
   Studiati cu atentie legile, intrebati, discutati si veti vedea ca de multe ori dreptatea este de partea Dv.
   Daca nu va dati batuti, in instanta,  veti avea sanse sa va recastigati drepturile.
   Atentie!  Acest gen de regii nu va vor da niciodata informatii corecte pentru problema Dv., deoarece vor sa va tina de client cu orice pret.

                Daca depuneti documente la ei, aveti grija sa va semneze de primire pe un rand.

www.antidalkia.cristiborcea.eu, 
mail: cristi.borcea@cristiborcea.eu


        Legislatie de studiat:

  01.  Legea 325 - 27.07.2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica
  02.  Ordinul 91 - 20.03.2007 - Aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
  03.  OUG 73 - 31.08.2002 - Privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat
  04.  Legea 51 - 21.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
  05.  Legea 114 - 11.11.1996 - Legea locuintei
  06.  Legea 310 - 09.11.2009 - Privind aprobarea OUG 210/2008 pentru completarea Legii locuintei  114/1996
  07.  OUG  210 - 11.12.2008 - Pentru completarea Legii locuintei L 114/1996
  08.  ORD 483 - 2008 - Privind aprobarea Contractului Cadru de furnizare a energiei termice
  09.  HG 933 - 10.06.2004 - Privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
  10.  Legea 10 - 24.01.1995 - Legea constructiilor
  11.  Norme Metodologice -19.12.2007 - De aplicare a legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Asociatiilor de Propietari
  12.  Legea 230 - 06.07.2007 - Privind infiintarea, organizarea si functionarea Asociatiilor de Propietari
  13.  HG 1588 - 18.01.2008 - HG pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea As. de Propietari
  14.  HG 1386 - 2003 - Modificarea si completarea Normelor Metodologice privind organizarea si functionarea Asociatiilor de Propietari aprobate cu HG 400/2003
  15.  HG 400 - 04.02.2003 - Aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si functionarea Asociatiilor de Propietari
  16.  Conditiile de debransare - Dalkia Ploiesti
  17.  Ghidul Asociatiilor de Propietari  - 2003
  18.  HG 498 - 2001 - Pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale, prevazute la art. 33 din  Legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii
  19.  HG 1275 - 2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996
  20.  Legea 13 - 2007 - Legea energiei electrice
  21.  Legea 123 -  2007 - pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
  22.  Legea 145  - 1999  - pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996
  23.  Legea 587 - 2002 - Pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
  24.  Ordinul 223 - 2004 - Pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
  25.  Ordinul 225  - 2004  - pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
  26.  Ordinul 259 - 2004 - pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
  27.  Ordinul 659  - 2005  - privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu
  A.  Cerere de debransare catre Asociatia de Propietari
  B.  Conditii de debransare, de pe site Dalkia Ploiesti
  C.  Conditii de debransare inmanate solicitantului, la sediul Dalkia


     Comentarii
  In primul rand la Dalkia Ploiesti sunt 2 seturi de "Conditii de debransare". Un rand il primesti la sediu cand soliciti debransarea, iar altul este prezent pe site-ul Dalkia
       Autorizatie de constructie la montarea unei centrale termice de apartament: - nu e necesara, dar pana aflati pierdeti timp si bani.
  Punctul C din "Conditii debransare de pe site Dalkia Ploiesti" incalca prevederile Legii 50 / 1991. Intr-un raspuns, emis in 19 august 2010,  la solicitarea unei asemenea autorizatii, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, a Primariei Municipiului   Ploiesti, a precizat ca nu e necesara, conform articolului 11, punctul 1 alineatul F (*)

    Cuvantul "deconectare"
   Interpretare "eronata" din partea Dalkia a sensului cuvantului "deconectare" in: Art. 249 din Ordinul 91 / 2007: "Deconectarile individuale nu se pot executa in acele condominii in care nu s-au produs deconectari anterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin".
   In ordin nu se specifica natura deconectarii (partiala, totala, temporara sau definitive). Articolul interogheaza clar, doar daca la data aparitiei ordinului existau deconectari.
   Apar situatii in care la momentul actual nu mai sunt deconectari in condominiu.    
   Daca inainte de aparitia ordinului ati avut chiar si pentru 1 an, macar 1 calorifer deconectat in condominiul Dv.
   Dalkia nu va poate refuza deconectarea in baza acestui articol. Este de preferat sa aveti ca dovada adrese emise de Dalkia de deconectare (intrebati la vecinii care au fost deconectati si poate le mai au)

      Deconectarea unor calorifere din  propietatatea comuna.
   Daca sunt deconectate lagal calorifere din partile commune, automat fiind copropietar, aveti deconectare.
   In situatia in care la o scara impartirea cheltuielilor se face pe baza suprafetei radiante, si  furnizorul afirma ca nu aveti deconectarii (in situatia in care Dv. stiti ca aveti), verificati suprafata radianta totala si cea din factura.
   Daca cea din factura este mai mica, fara sa vrea, furnizorul recunoaste aceste deconectari.

      Cuvantul condominiu
  Interpretare "eronata" din partea Dalkia a sensului cuvantului "condominium":
   La asociatiile cu mai multe blocuri (spre exemplu mai multe scari grupate cate 2),  Dalkia sustine ca doar 2 scari dintr-un bloc formeaza un condominium.
   Daca va aflati intr-un ansamblu de 2 scari comune, fara deconectari, vor invoca  Ordinul 91, articolul 249. 
   Daca in celelalte scari aveti sansa sa fie un debransat legal inaintea aparitiei ordinului 91, cu Legea 310/2009 (**), (pe care Dalkia nu o prezinta in legislatia care a stat la baza Conditiilor de debransare), dovediti  ca  Asociatia de locatari, este formata doar dintr-un singur condomoniu, si adio articolul 249!
   Daca studiati si legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aici nu apare grupul de cuvinte asociatie-codominii ci asociatie-codominiu.

     Proiectul sau expertiza tehnica : Dalkia recunoaste in "Conditii debransare de pe site Dalkia Ploiesti" ca nu este nevoie de el:
   In "Conditii de debransare" de pe site Dalkia Ploiesti este specificat : "Pentru a nu parcurge procedura de debransare, mentionata mai sus, se recomanda montarea repartitoarelor de costuri si de robinete termostatate; in acest fel, confortul termic se poate regla asa cum se doreste si plati cat se consuma".
   Daca ma debransez legal, ca sa apar la furnizor inregistrat ca debransat, imi trebuie proiect, pentru a analiza si remedia "dezechilibrele" provocate in retea.
   Daca imi montez repartitoare de caldura (cu o firma agreeata), inchid  robineti de izolare la calorifer si consum ZERO unitai de caldura, nu imi trebuie proiect.
   Desi ma aflu in situatia de la punctul anterior, nu am nevoie de proiect. Deci Dalkia a demonstrat ca nu este nevoie de proiect, dar il, cere pentru a ne impiedica sa ne debransam.
________________________ _________________________ _______________________________ _________________________ _______________________

   (*)  Legea 50 / 1991, "Privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor".
            Art. 11. - (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:
                 f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

   (**)  Legea 310/2009 privind aprobarea OUG nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996
             Articolul 2 punctul 1, literele i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
                 i) Condominiu: Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.
            Constituie condominiu:
                     - un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;
                     - un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.
PROBLEMA MEA CU DALKIA (mail dat la Dalkia si la OPC):

Problema a fost semnalata la OPC Prahova, si doresc sa evidentiez promtitudinea si profesionalismul OPC Prahova in problema pe care am semnalat-o.

Atasez mai jos cele 4 adrese primite de la OPC.
   1. Adresa din 14.02.2011: OPC considera case indeplinesc conditiile de debransare, intocmeste PVCC (Proces verbal de constatare a contraventiei) si dispune reanalizarea documentatiei si avizarea debransarii, cu termen 25.02.2011
  2. Adresa din 05.04.2011: Dalkia contesata in instanta si pana la rezolvare, solutionarea se amana.
  3. Adresa din 02.08.2011: Exista sentinte judecatoresti favorabile, dar nu definitive.
  4. Adresa din 27.04.2012: OPC constata ca Dalkia nu a indeplinit solicitarile OPC din PVCC 376/75671/16.02.2012 stabilind masura de avizare a documentatiei pana la 15.05.2011.

Pana acum nu am primit nimic de la Dalkia in acest sens.
Punctul lor de vedere, suna ca-n Romania: Nu e nici o problema, s-a dat o Hotarire a Consiliului Local si nu-i mai este nici o problema cu Legea 325.
Doar traim in Ploiesti si, Dalkia, urmeaza legile din Ploiesti, nu pe cele din Romania.
In 17 martie 2015, Tribunalul Prahova a decis definitiv si irevocabil,  ca am dreptul sa ma debransez
si a obligat Dalkia (Veolia - cum s-o numi acum) sa admita debransarea.

In josul paginii, decizia de debransare emisa de Dalkia!

Deci, SE POATE!
Atentie: Legislatia este valabila la nivelul anului 2015. Pentru prezent reverificati legile enuntate!